Hou Bådelaug


 

Formål med sejlerskolen i Hou Bådelaug (HB)


Det primære formå med en sejlerskole i HB regi er at få gjort flere interesserede i sejlads og dermed på sigt forhåbentligt bidrage til at HB forbliver en aktiv sejlklub.

Sejlerskolen vil basere sin undervisning på lærebøger fra Dansk Sejlunion.

Sejlerskolen drives på frivillig basis af de til enhver aktive HB medlemmer der udviser interesse her for. Sejlerskolen forpligtiger sig til iøvrigt at følge de rammer HB's bestyrelse udstikker - her under også budget.

Et evt overskud af sejlerskolen tilfalder Hou Bådelaug.