Hou Bådelaug


 

Bliv medlem af Hou Bådelaug

Du kan blive medlem af Hou Bådelaug ved at kontakte klubbens kasserer, Claus Cato pr. mail: claus@cato.dk . Kontingentet er 600 kr. pr. år (2016). Et gastemedlemskab kan også tegnes.

Som medlem af Hou Bådelaug bliver du automatisk også medlem af Dansk Sejlunion. Det giver flere fordele, du bliver omfattet af DS forsikringsordning (læs mere på DS hjemmeside) og får tilsendt medlemsbladet fra sejlunionen.

Som klubmedlem kan du bl.a. deltage i fælles ture som fx pinseturen eller kapsejladserne om onsdagen og den traditionsrige Hou Cup.

Nedenfor mere om bådelauget


Hou Bådelaug

Hou Bådelaug  er for sejlere i alle aldre: børn og unge, juniorer, kap- og tursejlere i alle aldre; desuden er der afdelinger for surfere og matchrace. 

Aktiviteterne i klubben er mangfoldige med en kerne af rutinerede medlemmer og en stadig tilgang af nye medlemmer fra den yngre generation, som vil prøve kræfter med sejlsporten.

Klubbens seniorer mødes til hyggeligt samvær i klubhuset. Kontakt: Kurt Christensen, mail: amc39@post11.tele.dk, tlf. 2924 7784

Juniorerne sejler hver mandag fra kl. 17  i sommerhalvåret. Instruktørerne er erfarne sejlere fra Hou Bådelaug og HMI. Kontakt: Morten Damholdt tlf. 2250 3310 eller Liv Hansen tlf. 2970 1830 

Surf. Der er mange aktiviteter i klubbens surfafdeling. Kontakt: Pernille Tang Kristensen, 7228 6066

Kapsejlads. Fra april/maj til september sejles hver onsdag aften kapsejlads (undtagen i Juli måned). Der er omkring 20 både til start og der er intens sejlads på de forskellige baner ud for Hou. Nye sejlere er velkomne til at deltage. Er man ikke bekendt med reglerne, er det ingen hindring, man kan deltage i et særligt løb, hvor der sejles efter søvejsreglerne - indtil man har lært 'gamet'. Kontakt: Svend Erik Nielsen, mail: bkj-sn@mail.dk, tlf. 2231 0608

Matchrace. Sammen med Egmont Højskolen og HMI råder vi over i alt fem J 80 matchracebåde. Mod et ekstrakontingent på kun kr. 500 for en hel sæson kan man hver mandag deltage i Matchrace i disse båade. Kontakt: Ulrik Knudsen, mail:ulk@xli.dk, tlf. 2177 7724.

Udover sociale aktiviteter i vinterhalvåret arrangeres der kapsejlads hver onsdag gennem hele sæsonen. 

Klubben støtter uddannelse af ungdomstrænere og giver tilskud til kurser for kapsejladsledere.

Tursejladsudvalget i klubben arrangerer hyggelige fælles ture i løbet af sæsonen - Hou lystbådehavn's centrale placering giver mange muligheder for gode sejloplevelser i det danske farvand.

HB er medlem af Dansk Sejlunion med alle de fordele som dette indebærer - forsikringsfordele, informationer om nye love og bestemmelser, miljøarbejdet omkring lystsejlads, adgang til DS's ankerbøjer og kapsejladser, samt adgang til andre klubhuse.    

J80. Klubben investerede for nogle år siden i en J80. Båden indgår i et matchrace samarbejde etableret mellem klubben, HMI og Egtmon, men kan også lånes til alm. weekend og dagsejlads af vore medlemmer. Se regler her. Mere info om J80 findes fx her på www.j80.dk

 

Vil du vide mere  kan du blot kontakte en af hvor aktive medlemmer som du fx finder her

Klubbens vedtægter:

 Vedtægter pr 2012