Hou Bådelaug


 

Regler for brug af Håu Bådelaugs gummibåd  1. Båden må som udgangspunkt kun bruges af HB medlemmer
  2. Båden må som udgangspunkt kun anvendes til formål, der har med aktiviteter i regi af HB at gøre.
  3. Kun personer med gyldigt duelighedsbevis eller speedbådskørekort må føre båden (dette er ikke lovpligtigt for båden)
  4. §1, §2 og §3 kan efter aftale fraviges (Fx HMI og Egtmon)
  5. Båden må under ingen omstændigheder bruges til fiskeri eller vandski.
  6. Alle personer om bord på båden skal bære redningvest
  7. Skader eller mangler på båden skal omgående indberettes til den HB ansvarlige for materiel
  8. Såfremt benzintanken tømmes, skal den fyldes op før båden forlades. Tanken skal altid mindst indeholde 5 liter benzin.