Hou Bådelaug


 

Materiel udvalget


 

Ansvarsområde

Materiel udvalget forpligtiger sig til at tage det overordnede ansvar for vedligehold og kontrol af følgende større aktiver tilhørende Hou Bådelaug:

  • Housa
  • Gummibåd
  • Påhængsmotorer (pt kun den som sidder på gummibåden)

Hou Bådelaugs jolle og surf materiel er således ikke materiel udvalgets ansvar

Materiel udvalget påtager sig koordinering af booking af Housa   samt udlån af special værktøj indkøbt for udlån til klubbens medlemmer.

Materiel udvalget disponerer over de midler der i budgettet er afsat til materiel udvalget.

Større fremtidige anskaffelser skal forelægges bestyrelsen i så god tid som mulig, så henlæggelser kan planlægges ind i de kommende regnskaber

 

Lån af Housa

For booking, kontakt formanden

Se Eksisterende bookinger

 

 

Værktøj der kan lånes af klubbens medlemmer

  • Popnitte tang
  • Tovbrænder
  • Vandspændingsmåler (2 - snart 3 modeller)

Kontakt materiel udvalget hvis du skal låne noget