Hou Bådelaug


 

   *********************       M  A  T  C  H  R  A  C  E     ************************** 

 

Nordea 14-4

Foto: Lars Denning

 

Matchrace træningsaften: mandage fra kl. 18. Vi mødes ved HMI skuret, bro 1. 

Tilmelding via dette link  http://doodle.com/hkmy2tyr768d96qf

 

KALENDER for matchrace 2017

 

Kort over sejladsområdet for matchrace

 

Matchrace er en del af HBs aktiviteter. 

Det hidtidige Hou Matchrace Center, HMC, besluttede i foråret 2014 at fusionere med Hou Bådelaug. Aktiviteterne og samarbejdet med Egmont Højskolens Søsportcenter og Hou Maritime Idrætsefterskole, HMI, fortsætter uændret.

De tre organisationer og institutioner råder tilsammen over fem konkurrencedygtige J 80 sejlbåde, som bl.a. bruges til matchrace. Træningen foregår mandag aften fra kl. 18 - fra april til september.

Ønsker man at deltage i matchrace, er det en forudsætning at man er medlem af Hou Bådelaug (kontingentet er kr. 500 pr. år) desuden kræves et særligt matchracekontingent på kr. 500 pr. år.

Kontingentet indbetales til klubben konto hos NORDEA Odder, Konto nr 1944 9445714960. Opgiv venligst dit navn og 'matchrace' ved indbetalingen.

For yderligere oplysningen kan du kontakte formanden for matchraceudvalget:

Ulrik Knudsen

ulk@xli.dk 

mobil: 2177 7724