Hou Bådelaug


 

Generalforsamling 2018


Tid: 6. februar 2018 kl. 19:00
Aktivitet: Generalforsamling 2018
Sted: Klubhuset Hou Havn
Mere info:

Datoen for næste general forsamling er fastsat til 6. februar 2018. Officiel indkaldelse senere.

Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen i flg klubbens vedtægter §7 stk 3 skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. december

mvh Bestyrelsen